5 sikeres év után a Xinjiang tíz ipari ágazat fejlesztésére készül

2021-01-05 14:35:27

A robotok gyorsan tevékenykednek, a dolgozók a számítógép képerny?je el?tt ülve utasításokat adnak a gépeknek, a logisztikai rendszer automatikusan szállít. Minden automatizált az adatgy?jtést?l, a folyamatirányításon át a termék ellen?rzéséig. A helyszín az Urumqiban (Urumcsi) található Zhuolang Xinjiang (Csuolang Hszincsiang) Intelligens Gépgyártó Zrt. Aki ebbe az üzembe ellátogat, megtapasztalhatja a számítógépes vezérlés és a gyártás kombinációjnak varázsát. Ez az intelligens gyár tükr?zi azokat a nagy változásokat Xinjiangban, amelyek az elmúlt éveket jellemezték a gazdasági szerkezetátalakításban és korszer?sítésben.

Az ipar a korszer?sítések f? tere, és azon belül is a gyáripar szolgálja els?dlegesen a magas színvonalú gazdasági fejl?dést. Az utóbbi években Xinjiangban generációváltáson estek át az energetikai, transzformációs berendezések, a gépjárm?vek, a mez?gazdaságot és állattenyésztést kiszolgáló gépek, a k?olaj- és petrolkémiai ipar berendezései, valamint a nehéz bányászati gépek. Az új fejlesztési koncepció szem el?tt tartásával alakult a ?made in Xinjiang” ipari klaszter, aminek k?sz?nhet?en az úgynevezett intelligens gyártás üteme felgyorsult, az ipar innovációs képessége pedig folyamatosan n?vekszik.

A Guangzhou (Kuangcsou) Automobile Group Co., Ltd.(GAC)xinjiangi leányvállalatának ?sszeszerel? m?helyében intelligens mozgó robotokat alkalmaznak, aminek k?sz?nhet?en a termelékenység nagymértékben javult. Err?l Xie Fuqiang (Hszie Fu-csiang), a GAC ?sszeszerelésért felel?s vezet?je így beszélt: jelenleg minden alkatrész szállításához vezet? nélküli szállítórobotokat használunk. A korábbiakhoz képest cs?kkent a szükséges emberi er?forrás, javult a szállítás min?sége és hatékonysága. évente k?rülbelül 10 ezer darab gépjárm? gyártása zajlik itt, de a berendezések legnagyobb gyártási kapacitása 20 ezer egység.

Kína most befejez?d? 13. ?téves tervének id?szakában Xinjiangban a nagyméret? ipari vállalkozások hozzáadott értéke évr?l évre n?vekedett, az átlagos éves n?vekedési ütem k?rülbelül 4,7% volt. A felt?rekv? és a csúcstechnológiai gyártóipar négy egymást k?vet? évben fenntartotta a majdnem kétszámjegy? n?vekedést. 2020 januárjától júliusig, a járvány hatása ellenére Xinjiangban ezeknél a nagy ipari vállalkozásoknál a hozzáadott érték 5,8%-kal n?tt az el?z? év azonos id?szakához képest. A n?vekedési ütem sebessége 1,4 százalékpontos n?vekedést mutatott az el?z? év azonos id?szakához képest, amit gazdasági szakemberek pozitív jelként értékeltek.

A hagyományos ipari gyártást befolyásolják a felt?rekv? internetes technológiák, az innováció el?segíti a teljes ipari lánc strukturális optimalizálását és átalakítását. Ezzel egyid?ben az online értékesítés, az online oktatás, az online orvosi egészségügyi ellátás, az online adminisztráció és a t?bbi új technológia, az új üzleti formák és az új modellek egyfajta új ipari ?kológiát hoztak létre, a fejlesztésnek új lendületet adtak.

A modern iparosítás átalakítja Xinjiang hagyományos termelési struktúráját.

A nagy kerek kenyérlepény, a nang például Xinjiang egyik jellemz? étele. El?állítása mára a térség fontos iparágainak egyikévé vált. ?Három zsák lisztet használok el minden nap, a havi j?vedelmem k?rülbelül 6000 jüan, ami nagyjából 267 ezer forintnak felel meg” – mondta mosolyogva Yibadaiti Wusiman, a Shache megye Paizi Awati falujának lakója. Xinjiang székhelyén, Urumqiban (Urumcsi) a Nang-kultúra Ipari Park m?k?désének elmúlt 3 évében átlagosan napi 50 ezer nangot készítettek, amivel t?bb mint 1000 ember foglalkoztatását biztosították. A nanggyártás a xinjiangi ipari fejl?dés egyik jó példája.

A 13. ?téves terv során Xinjiang ipari szerkezetét optimalizálták, fejlettségi szintjét pedig emelték. A három f? ipari ágazat struktúrájának arányai megváltoztak, a szolgáltatóipar lett a gazdasági n?vekedés legmeghatározóbb mozgatója.

A Tarim-medencében például a helyi adottságokat kihasználva kialakult egy erdei- és egyéb gyüm?lcs alapú ipari lánc. A nagyon szegény vidékeken létrehozták a nagyüzemi állattenyésztés bázisait, másutt a szoftver- és információs ipar ?felh?s” fejlesztéseinek, technológiai kutatásoknak a m?helyeit alakították ki. A 13. ?téves terv id?szakában Xinjiang kitartóan t?rekedett arra, hogy új fejlesztési koncepcióval alakítsa ki a gazdasági fejl?dés új normáját. Folyamatosan el?segítette az ipari struktúra átalakulását a min?ség, a hatékonyság és a korszer?sítés jegyében, támogatta a kínálati oldal reformjait hozzájárulva a fenntarthatóbb gazdasági fejl?déshez.

Az elmúlt ?v évben Xinjiang nagy hangsúlyt fektetett az els?dleges ipar szintjének emelésére, felgyorsította a modern mez?gazdasági ipar fejlesztését. A másodlagos iparban t?rekedett a hagyományos iparágak, például a k?olaj- és vegyipar átalakítására. Mindezek mellett er?teljesen fejlesztette a harmadlagos szektort, el?segítve a szolgáltatóipar fejlesztését, folyamatosan b?vítve a szolgáltatás kínálatát, mik?zben felszabadította a keresleti oldal tartalékait. A xinjiangi idegenforgalom-fejlesztés stratégiájának k?sz?nhet?en a turizmus a legj?vedelmez?bb iparággá vált, a korábbinál jóval szélesebb k?r? lehet?ségeket teremtve az emberek számára.

A 13. ?t éves terv idején Xinjiangban tovább lazítottak a piacra jutás lehet?ségén és optimalizálták a vállalkozások jóváhagyásának bürokratikus folyamatát. Az üzleti k?rnyezet az intézkedések hatására folyamatosan javult, ?sszességében pedig er?teljesen ?szt?n?zte a piaci vitalitást és a kreativitást.

Xinjiang a régi és az új Selyemút meghatározó gazdasági bázisterülete, s ezen belül is Kashgar és Horgos városok a ?két stratégiai támasz”, két kül?nleges gazdasági zóna Xinjiang északi és déli részén. Ezzel kapcsolatban Xuekelaiti Zhakeer, a Xinjiang Ujgur Autonóm Terület eln?ke ezt mondta: ebben a két gazdaságfejlesztési ?vezetben komoly terv szerint folyik a munka, amit hosszas el?készületek el?ztek meg. Hiszünk abban, hogy e két város a j?v?ben kulcsfontosságú szerepet játszhat a Selyemút gazdasági kezdeményezés építésében, és biztos ipari és pénzügyi háttérré válhat.

A politikai kommunikációra, a létesítmények ?sszekapcsolására, az akadálytalan kereskedelemre, a pénzügyi kapcsolatokra és az emberek k?z?tti kapcsolatokra ?sszpontosítva Xinjiang magas színvonalú fejlesztésre t?rekszik, mik?zben hozzájárul a reformok átfogó elmélyítéséhez és a nyitás b?vítéséhez.

A 13. ?téves terv id?szakában a Xinjiangból indított kínai-európai tehervonatok K?zép-ázsia és Európa 19 országának 26 városát vették célba. A szerelvények száma a 2016. évi 223-ról 2019-re 1102-re n?tt, ami átlagosan 170%-os éves n?vekedést jelent. A Covid-19 járvány kit?rése óta a kínai-európai vonatok száma nem cs?kkent, hanem inkább n?vekedett, fontos szerepet játszva az ?vezet és út országai k?z?tti kereskedelem b?vítésében. Alashankouból és Horgosból Európába indult vonatok száma meghaladta a 4500-at, illetve a 4000-et, amik új rekordnak számítottak.

A hamarosan kezd?d? 14. ?téves terv id?szakában az északnyugat-kínai Xinjiangban tíz kiemelt ipari ágazat fejlesztésére ?sszpontosítanak. Ezek k?zé tartoznak: a k?olaj- és petrolkémiai ipar, a szénipar, a vegyipar és az energiaipar, a textil és ruházat, az elektronikai ipar, továbbá a xinjiangi jellegzetes mez?gazdasági termékek feldolgozása, az idegenforgalmi ipar és mások. Ezek az ágazatok el?segíthetik a xinjiangi gazdaság magas szint? fejl?dését, és bemutathatják Xinjiang jellemz? iparágait a világ számára. Zhake Zuoerdong, a Xinjiang-Ujgur Autonóm Terület Fejlesztési és Reform Bizottságának els? embere a j?v? feladataival kapcsolatban azt hangoztatta, hogy el? kell mozdítani az ipari bázisok fejlesztését, az ipari lánc korszer?sítését, folyamatosan emelni kell a gazdasági tevékenység min?ségén, hatékonyságán és alapvet? versenyképességén.

久久精品视频在线看15_久久人人97超碰_久久爱 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>