Eredményesek a kínai állami vállalatok a tengerentúli projektjei, bet?ltik szerepüket a globális ellátási lánc helyreállításában

2021-01-05 14:33:10

A Covid-19 járvány számos kínai k?zponti állami tulajdonú vállalkozás tengerentúli projektjét érintette negatívan. A jelek szerint azonban ezek a vállalatok legy?zték a nehézségeket, a szigorú járványmegel?zési és –ellen?rzési intézkedésekkel fenntartják a termelést, biztosítják a projektek folyamatos m?k?dését, egyben hozzájárulnak a globális ellátási lánc helyreállításához.

Az Energy China Gezhouba Group által az argentínai Santa Cruz tartományban m?k?dtetett Condor Cliffe és La Barrancosa vízer?m? projekt a dél-amerikai ország déli részén, a híres Moreno-gleccser k?zelében található. Ez a világ legdélibb vízer?m?ve és a legnagyobb együttm?k?dési vállalkozás Kína és Argentína k?z?tt. Ugyancsak Argentína eddigi legnagyobb energetikai projektje. A járvány idején az illetékesek aktívan reagáltak a helyi kormányzat járványmegel?zési szabályaira, teljes mértékben kihasználták a korlátozott er?forrásokat, ésszer?en menedzselték a termelést és fenntartották a projekt folyamatos és stabil m?k?dését. Err?l Mariano Musso, a projekt kapcsolattartója így nyilatkozott: 2020 márciusának elején regisztárlták az els? meger?sített fert?z?ttet Argentínában, majd a Patagónia-gát vállalat új rendelkezéseket vezetett be a Covid-19 járvány miatt. Megel?z? és véd?intézkedéseket fogadott el a helyszínen dolgozó személyzet biztonságának védelme érdekében. Az argentínai kormány, a tartományi kormányzat, a szakszervezet és a vállalkozás vezet?i megállapodtak abban, hogy a k?zlekedés megszakadása miatt a személyzet védelmének legjobb módja a helyszínen tartózkodó munkások helyben tartása, a gátépítés folytatása, a dolgozók rotációjának felfüggesztése.

Egyidej?leg a kínai vállalat aktívan segítette a helyi embereket a járvány leküzdésében, nagyszámú egészségügyi segélyt adományozva, mint például maszkok, véd?ruházat, véd?szemüveg és hasonlók. Argentína pekingi nagyk?vetségén keresztül a helyi egészségügyi hivatal és a kórház igazgatója videókapcsolatot tartott a Covid-19 járvány kínai Hubei (Hupej) tartományi szakért?i csoportjával. Ezek során konzultáltak, eszmecserét folytattak a betegség megel?zésér?l és kezelésér?l. Err?l Juan Carlos Nadalich a Santa Cruz tartományi egészségügyi hivatal vezet?je a k?vetkez?ket mondta: a kínai kormány gazdag tapasztalattal rendelkezik a járvány elleni küzdelemben és megosztotta meg velünk ezeket, amivel segítette a felkészülésünket. A helyi kormányzat járványmegel?zési anyagokat kapott adományként a vírusfert?zés elleni küzdelemhez. Vagyis egy fontos pillanatban a kínai nép éreztette velünk a barátságát.

A namíbiai Hosan Uránbánya építése Kína ??vezet és út” kezdeményezésének egyik fontos projektje és Kína legnagyobb beruházása Afrikában. A tervezett termelési célok elérése után Namíbia várhatóan a világ harmadik legnagyobb természetes urán kitermel?je és exportáló országa lesz. Namíbia Covid-19 járványmegel?zési és -ellen?rzési helyzete jelenleg stabil, az ország a gazdasági és társadalmi fejl?dés helyreállítására t?rekszik. A Hosan Uránbánya, amelynek éves értékesítése Namíbia nemzeti GDP-jének 5%-át teszi ki, újra folytatja a termelést, s ezzel kulcsfontosságú szerepet játszik az ország gazdasági fellendülésében.

A Hosan Uránbánya építési folyamatában a kínai CGN Csoport egyedi befektetési, építési és üzleti modellt használt: a ?kilépés” politikát ?tv?zte a nemzetk?zivel. Az atomenergia és a nagysebesség? vasútépítés Kína versenyképességét kifejez? két hatalmas ágazat. Az atomenergia nem fejleszthet? nukleáris f?t?anyag nélkül. He Yu (Ho Jü), a CGN vezérigazgatója a namíbiai beruházás hátterér?l elmondta: 2012-ben a China General Nuclear Power Group (CGN) Swakop Uranium megszerezte a szóban forgó bányát, ahol 2016 végén megindult a termelés. A Hosan Uránbánya teljesítménye azóta is folyamatosan emelkedik. 2017-ben a teljesítménye 1000 tonna volt és 2018-ban is elérte a tervezett célt. A bánya termelési kapacitását tekintve jelenleg a második helyen áll a világon. Mik?zben a projekt el?mozdítja Kína atomenergia-termelésének fejl?dését, egyben emeli Namíbia bányászati iparának nemzetk?zi versenyképességét. Mindez a kínai–afrikai együttm?k?dés jó példája.

A projektnek k?rülbelül 3000 f?s kínai és helyi személyzete van. A CGN Swakop Uranium, amely felel?s a projektért, a hazai járványmegel?zési tapasztalatokra támaszkodva helyben is létrehozott egy járványmegel?zési és -kontroll irányítási rendszert; a nagy adat (big data) kezelési modellt alkalmazta a járvány megel?zése és a termelés biztosítása érdekében. Angula Kalili, a CGN Swakop Uranium vezet? menedzsere (COO) elmondta, hogy a vállalat járványmegel?zési és –kontroll menedzsment rendszerében fontos szerepet kap a napi egészségügyi jelentés. Megk?vetelik, hogy minden alkalmazott és vállalkozó minden nap nyújtson be egészségi állapotjelentést az interneten, és az alkalmazottak egészségügyi információit pedig minden nap egy ?sszesített jelentésben foglalják ?ssze, ami segít a járvány kockázatának elhárításában. A társaság járványmegel?zési és -ellen?rzési intézkedései eddig eredményesek voltak. Más namíbiai vállalatokkal ?sszehasonlítva elmondható, hogy ezek bizonyultak a leghatékonyabbnak.

A CGN Swakop Uranium aktívan segíti a helyi, országos járvány elleni küzdelmet is, t?bbsz?r adományozott járványmegel?zési anyagokat kórházaknak, iskoláknak, rend?rségnek és más intézményeknek. Cai Yusheng (Caj Jü-seng), a vállalat vezérigazgatója err?l a k?vetkez?ket mondta: a társaság kül?n alapítványt hozott létre Namíbiában a társadalmi célú támogatásokra a helyi lakosság egészségének védelme érdekében. A Covid-19 járvány k?vetkezményeivel szembenézve a kínai állami tulajdonú vállalat a namíbiai illetékesekkel és az ott lakókkal együtt küzd a nehézségek leküzdéséért.

2020-ban a kínai állami tulajdonú vállalatok a járvány hatásait kiküsz?b?lve kezelték az ?vezet és út kezdeményezéssel kapcsolatos nagy projektberuházásokat. Ezek k?z?tt vannak infrastrukturális beruházások, ipari beruházások és m?szaki együttm?k?dési beruházások. A kínai állami tulajdonú vállalatok erejük és megbízhatóságuk miatt számos ország elismerését nyerték el és nagy megrendelésekhez jutottak a nemzetk?zi piacon.

2020 júniusában a China Electric Power Construction vállalatnak alárendelt Electric Power International Corporation és a lengyel INTERCOR Company k?z?s vállalkozási szerz?dést írt alá a lengyel E75-es vasút Czyzew-Bialystok szakaszának helyreállításáról. A szerz?dés értéke megk?zelít?leg 1,05 milliárd USA dollár. E projekt aláírásának nagy jelent?sége van a China Electric Power Construction hosszú távú fejlesztése szempontjából, hiszen az ?vezet és út kezdeményezés el?mozdításának és elmélyítésének jó példája lehet az EU piacán.

Ren Hongbin (Zsen Hung-pin), a kínai államtanács állami Vagyon Bizottságának vezet?helyettese kijelentette, hogy a Covid-19 járvány kit?rése óta az állami tulajdonú k?zponti vállalkozások teljes mértékben kihasználják saját el?nyeiket. Nemcsak hathatós támogatást nyújtanak a kínai ellátási lánc stabil m?k?déséhez, hanem pozitívan hozzájárulnak a globális ellátási lánc rendjének helyreállításához is. 2020 november k?zepéig a tengerentúli projektek k?zel 80%-a folyamatosan stabilan m?k?d?tt; k?zel 600 tengerentúli projekt fejez?d?tt be sikerrel. ?A járvány után a globális ellátási lánc átalakulása fel fog gyorsulni. Az államtanács továbbra is támogatni és ?szt?n?zni fogja az állami tulajdonú vállalatokat, hogy t?ltsék be a nagyvállalatok vezet? szerepét, ?sszpontosítsanak az ellátási lánc megnyitásának és az ipari lánc stabilizálásának céljára. Ezzel egyid?ben er?sítsék meg együttm?k?déseiket más országok vállalataival és járulnak hozzá a globális ellátási lánc stabilitásához.”

久久精品视频在线看15_久久人人97超碰_久久爱 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>