Kína a k?vetkez? tíz évre megtiltja a halászatot a Jangce folyón

2021-01-04 10:58:25

A t?bb mint 6300 kilométeres Jangce a harmadik leghosszabb folyó a világon. ázsiában és Kínában is a leghosszabb, nyugatról kelet felé halad át Kína k?zéps? részén. 2020. január 1-jét?l kezdve a Jangce mentén lév? 332 természetvédelmi területen megtiltották a kereskedelmi célú halászatot. 2021. január 1-jét?l kezdve 10 éves halászati tilalmat vezetnek be a Jangce folyóhoz kapcsolódó természetes vizekben, és annak f?bb mellékfolyóiban is. Az elk?vetkez? tíz évben tilos a kereskedelmi célú halászat.

?A Jangce folyó mindig is gazdag volt a kül?nféle halakban, az ország teljes édesvízi halászatának majdnem 60%-át adta. Az elmúlt években azonban ?kológiai k?rnyezete tovább romlott, ebb?l k?vetkez?en alapvet?en elvesztette halászati funkcióját. Egy rendelkezésre álló adat szerint, most az ország édesvízi éves termelése meghaladja a 63 millió tonnát, a Jangce folyóból azonban csak kevesebb, mint 100 ezer tonna származik. A sz?k 100 ezer tonna jelentéktelen a 60 millióhoz képest – ezért állapították meg, hogy a halászati funkcióját a folyó alapvet?en elvesztette. Az emberek ugyanis arra jutottak, hogy minél t?bbet halásznak, annál kevesebb lesz a folyóban az er?forrás, annál jobban romlik az ?kológia, végezetül pedig a halászok elszegényednek. A halászati tilalom végrehajtása ezért nemcsak a Jangce folyó vízi él?világának és az úgynevezett biodiverzitásának folyamatos cs?kkenését oldja meg, hanem a halászok helyzetét is. Jelenleg ugyanis a vízben nincs elegend? hal, a szárazf?ld?n pedig nincsenek szántóf?ldek számukra. Ez a tilalom ezért a halászok hosszú távú érdekeit is szolgálja.” Yu Kangzhen kínai Mez?gazdasági és Vidékügyi miniszter-helyettest hallották.

A miniszter-helyettes elmondta: "A Jangce a F?ld egyik leggazdagabb vízi világával rendelkez? folyója. Fontos az állami ?kológiai biztonság fenntartása és az úgynevezett ?Jangce folyó gazdasági ?vezeté” z?ld fejl?dése is.". ?A halászati moratórium kulcsfontosságú lépés a fogyatkozó biológiai er?források és a folyó biodiverzitásának leromlása elleni küzdelemben." A miniszter-helyettes arról is tájékoztatott, hogy az olyan emberi tevékenységek miatt, mint például a folyógát-építés, a vízszennyezés, a túlhalászás, a hajócsatorna kezelés vagy a homokkitermelés, egyre rosszabbá vált a Jangce folyó vízi él?világának adottsága. A biológiai sokfélesége folyamatosan cs?kkent, a ritka és kizárólag a Jangce folyóban él? endemikus fajok egyedeinek száma is megfogyatkozott.

A Science of The Total Environment nev? nemzetk?zi tudományos folyóirat egy 2019 végén k?zzétett tanulmányában kihaltnak nyilvánította a F?ld egyik legnagyobb édesvízi halát, a kínai kardorrú tokhalat, mely a kínai Jangce folyóban élt. Kipusztulásának egyik, els?dleges okaként a túlhalászást nevezték meg a tudósok. A kínai kardorrú tokhal az ország egyik, leginkább védett vadállata, a Jangce legnagyobb hala, amely "vízi óriáspanda" néven is ismert. A 20. század végén a kínai tokhal természetes populációja drasztikusan lecs?kkent. 2017 és 2019 k?z?tt, három egymást k?vet? évben egy példányt sem észleltek.

A Kínai Mez?gazdasági és Vidékügyi Minisztérium novemberben 150 kínai tokhalat engedett szabadon a Jangce folyóban. A szabadra engedett kínai tokhalak nagyméret?ek és sok k?zülük párzásra képes, ezért segítik a vadon él? populáció b?vülését.

A károsított ?kológiai k?rnyezet nemcsak a Jangce folyóban él? vízi él?lények szaporodását fenyegeti, hanem súlyosan érinti a halászati termelést is. 1954-ben a Jangce folyó természetes halászati mennyisége elérte a 427 ezer tonnát, az 1960-as években 260 ezer tonnára, az 1980-as években pedig k?rülbelül 200 ezer tonnára esett vissza. Az elmúlt években a Jangce folyó évi halászati mennyisége kevesebb, mint 100 ezer tonna volt, ami az ország édesvízi fogásának csak, nagyjából 0,32%-át teszi ki.

Vajon miért vezetnek be ilyen hosszú, 10 éves tilalmat? Liu Huanzhang, a kínai tudományos akadémia vízi él?világgal foglalkozó kutatója a k?vetkez?képpen magyarázta el:

?Tíz évet r?gzítettünk, melynek az oka az, hogy biológiai szempontból sok hal párzási képességének eléréséhez 3, 4, vagy 5 évre van szükség. 10 év alatt ezek a halak képesek a reprodukcióra, három, s?t akár négy generáció is kifejl?dhet, ezáltal helyreállhat a folyóban a haler?forrás.”

Yu Kangzhen mez?gazdasági miniszter-helyettes elmondta, hogy a túlhalászat miatt egyre kevesebb hal él a folyóban, ráadásul és azok is kisebbek. Egyes halászok illegális halászeszk?z?k és halászati módszerek segítségével kezdtek halat fogni, mint például az elektromos áram, a méreg, vagy a robbanóanyagok. Ennek k?vetkezménye a romló k?rnyezet és a halászok elszegényedése. A Jangce folyó legfontosabb vizein t?rtén? 10 éves moratórium bevezetése szükséges intézkedés a kényszerhelyzet megszüntetésének érdekében.

A kormányszervek becslései szerint a tilalom a Jangce folyó mentén fekv? tíz tartományt, t?bb mint 113 ezer t?rvényes engedéllyel rendelkez? halászhajót és k?zel 280 ezer halászt érint. A halakat tehát meg kell védeni, de hogyan lehet megvédeni azt a rengeteg halászt, akik egész életükben hajókon dolgoztak, és most a parton kell boldogulniuk? Err?l kérdeztük Liu Huanzhang-ot, a kínai tudományos akadémia vízi él?világgal foglalkozó kutatóját.

?Valóban, a halászat betiltásának legkritikusabb kérdése a halászok helyzete. úgy gondoljuk, hogy az egyik megoldás az, ha a halászok, halászat helyett inkább haltenyésztéssel foglalkoznak. Az országunk ezért ezt ?szt?nz? politikát vezet be erre, és a j?v?ben t?bb ilyen intézkedés várható. Másodszor, egyes halászok más készségekkel is rendelkezhetnek, ezért arra ?szt?n?zzük ?ket, hogy indítsanak vállalkozásokat, más ágazatokban próbáljanak szerencsét. A harmadik javaslat, hogy mivel a halászok jól ismerik a vizeket, váltsanak át a halászatról halvédelemre vagy halászatellen?rzésre. Ez segítené a halászati tilalom végrehajtását is.”

Már korábban is vezettek be viszonylag r?vidtávú halászati tilalmat a kínai folyókon és tengereken, például a Jangce folyón évente három hónapig tilos volt a halászat. Ezek az intézkedések azonban nem hatékonyak, mivel a halászok a tilalom idején is titokban, illegálisan dolgoznak, vagy a tilalom után kezdtek intenzívebb halászatba. A mostani tízéves tilalom alatt nemcsak a halászati szervek, hanem a k?zbiztonsági hatóságok, a rend?r?k is részt vesznek az ellen?rzésben, a szabályokat megsért? halászokat akár ?rizetbe is vehetik.

Xi Jinping kínai állameln?k, Jangce folyóval kapcsolatos utasítása szerint ?a védelemre kell koncentrálni, a nagyszabású fejlesztések nem engedélyezettek”. A halászati tilalom ebb?l k?vetkezik.

Sokan tartanak attól, hogy a j?v?ben már nem tudnak a Jangce folyóban él? halakat enni. Ezzel kapcsolatban Ma Yi, a Mez?gazdasági és Vidékügyi Minisztérium Jangce folyóért felel?s irodájának igazgatója elmondta: "A Jangce folyó halait most tenyésztették. A tízéves halászati tilalom lejárta után a helyzetnek megfelel?en d?l el, hogy engedélyezik-e ismét a halászatot. De a j?v?ben biztos nem lesz a mostanihoz hasonló, kompetitív és rendezetlen halászat, t?bb tízezer halász részvételével.

Szervezett halászatra van ugyanis szükség, a halászat mennyiségét a vízi er?forrásoknak megfelel?en kell meghatározni.

久久精品视频在线看15_久久人人97超碰_久久爱 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>