A Peking-Xiong’an vasútvonal átadásával felgyorsul a Peking-Tianjin-Hebei régió integrációja

2020-12-30 10:12:53

Pekingi id? szerint december 27-én délel?tt 10 óra 18 perckor, a Hebei (Hopej) tartományi Xiong'an (Hsziung’an) új kerület újonnan épült állomásáról elindult a Fuxing (Fuhszing) nev? nagysebesség? C2702-es szuperexpressz a pekingi nyugati pályaudvarra. Ezzel a Peking-Xiong’an helyk?zi vasutat teljes hosszában használatba vették. A vonal megnyítása után a leggyorsabb utazási id? a pekingi nyugati pályaudvar és Xiong’an új kerület k?z?tt 50 perc, a pekingi Daxing (Tahszing) Nemzetk?zi Repül?tér és a Xiong’an k?z?tt pedig 19 perc. Tudósítónk ott volt az els? vonatút utasai k?z?tt, így nemcsak saját tapasztalatokat gy?jt?tt, de a vonaton lév? utasokkal is beszélgethetett.

?--Tegnap délután vettem meg a jegyet, mert ma Pekingbe kell utaznom. Csak akkor olvastam a hírekben, hogy már erre a vonatra is lehet jegyet kapni. Ezért is j?ttem, hogy kipróbáljam és átérezzem az utazás élményét.

-- én is tegnap délután vásároltam meg a jegyemet, régóta figyeltem az átadás id?pontját, nagyon izgatott vagyok. Kül?n?sen is érdekel a Xiong’an új kerület tervezése és építése.”

A vonat a tervezett id?pontban érkezett meg a pekingi nyugati pályaudvarra. A legmeghatározóbb érzés az volt, hogy az út gyorsan telt, egy irányba a menetid? alig t?bb mint 40 perc, míg a múltban ugyanez az út másfél, vagy akár 2 órába telt. Song Tingting (Szung Ting-ting), a Pekingi Nyugati Pályaudvar irodavezet?je a k?vetkez?ket mondta: a van a Peking-Xiong’an helyk?zi vasút megnyitásának napja, a pekingi nyugati pályaudvar egy speciális m?veleti diagramot készített. A nyugati pályaudvar és Xiong'an k?z?tt ?sszesen 6 pár nagysebesség? vonat k?zlekedik. A jegyek értékesítését tegnap délután 13 óra k?rül kezdték el és k?rülbelül két-három óra alatt elfogytak. Feltételezésünk szerint sok olyan a vasutat szeret? ember van, aki figyelte, hogy mikor veheti meg a jegyét az els? útra, hogy jó emlékként ?rizze majd ezt az élményt. Jelenleg a nyugati pályaudvar tizedik várója fogadja a Pekingb?l Xiong'anba tartó utasokat, akik indulás el?tt innen gyorsan eljutnak az állomás aktuális platformjára.

A Peking-Xiong’an vasútvonal hossza 91 kilométer. K?zel három év telt el az építés megkezdését?l a forgalomba helyezésig. Megépülésével tovább javult a Peking-Tianjin-Hebei régió vasúti hálózati sturktúrája, nagyban ler?vidül a régió f? városai k?z?tti elérhet?ség ideje és ez is jótékonyan hat a k?rnyez? városok további fejl?désére. A j?v?ben a Xiong’an új kerület a vasúti hálózat fontos k?zpontja lesz.

A Peking-Xiong’an vasútvonal megnyítása fontos lépés a Peking-Tianjin-Hebei régió k?zlekedési hálózatának b?vítésében. 2019 szeptemberében adták át a forgalomnak a Pekingi Daxing (Tahszing) Nemzetk?zi Repül?teret, így a F?városi Nemzetk?zi Repül?térrel k?z?sen kialakult a ?kett?s hub” m?k?dési mintája. Ezen kívül 2019. december 30-án átadták a forgalomnak a Peking-Zhangjiakou (Csangcsiakou) nagysebesség? vasútvonalat, a Peking-Sheyang (Sejang) vonalon pedig 2020 végén átadták a Peking-Chengde (Csengt?) szakaszt, amelyek mind-mind jelent?sen hozzájárultak a ?Peking-Tianjin-Hebei” térség infrastrukturájának fejlesztéséhez.

A legfrissebb hírek szerint Pekingben egyes korábban lezárt, félkész országutak is teljesen megnyíltak, megkezd?d?tt a 109-es országút új vonalának építése, és a f?város k?rül fokozatosan kib?vült az ?egy órás k?rforgalom”, aminek k?sz?nhet?en Peking és Tianjin k?z?tt fél órára r?vidült a menetid?.

2015 júniusában k?zzétették a Peking-Tianjin-Hebei régió koordinált fejlesztési tervének vázlatát, amiben meghatározták a r?vid-, k?zéptávú és hosszú távú célokat. K?zülük a k?zéptávú célok szerint 2020-ra Peking állandó lakosságát 23 millión belül kell tartani, mik?zben enyhítik Peking ?nagyvárosi betegségeit”. A regionális integrált k?zlekedési hálózat már alapvet?en kialakult, az ?kológiai k?rnyezet min?ségét sikerült hatékonyan javítani, és az ipari struktúra fejlesztése terén is jelent?s el?relépés t?rtént. A k?zszolgáltatások kiépítésében és eloszlásában pozitív eredmények születtek, az ?sszehangolt fejlesztési mechanizmus hatékonyan m?k?dik, a régión belüli fejlesztési kül?nbségek cs?kkentek, jól halad a Peking-Tianjin-Hebei térség ?sszehangolt fejlesztése.

Hogyan érhet?k el a fejlesztés k?zéptávú céljai?

A túlnépesedés a pekingi ?nagyvárosi betegség” alapvet? problémája. A megoldás egyik fontos eleme az ipari termelés cs?kkentésével, áthelyezésével van ?sszefüggésben. Li Wenhong (Li Ven-hung), a pekingi ?nkormányzat Peking-Tianjin-Hebei Együttm?k?dési Irodájának vezet?helyettese ezzel kapcsolatban így nyilatkozott: Kína 13. ?t éves tervének id?szakában, 2020 októberéig Pekingb?l ?sszesen 2154 általános feldolgozóipari vállalat távozott, s ezzel fokozatosan befejez?d?tt a k?zpontosított kivonási folyamat. Ezzel egyidej?leg felújítottunk 773 regionális nagykereskedelmi piacot és logisztikai k?zpontot.

Az ?ipari leszereléssel” Peking népességének n?vekedése lelassult. 2017-ben a f?város állandó lakossága 21,707 millió volt, ami 22 ezres cs?kkenést mutatott 2016-hoz képest, 20 év során ez volt az els? negatív n?vekedés. 2018-ban Peking állandó lakossága 21,542 millió volt, ami 165 ezres cs?kkenést jelentett az el?z? évhez képest. 2019-ben pedig Peking állandó lakossága 21,536 millió volt, vagyis 6 ezres cs?kkenést mutatott az egy évvel korábbi adatokhoz képest.

A Peking-Tianjin-Hebei régió ?sszehangolt fejlesztésének 2015 végén kiadott tervezete szerint 2020-ig a PM2,5 éves átlagos koncentrációját a leveg?ben k?rülbelül 64 mikrogramm/m3-en belül kell tartani, ami nagyjából 40%-kal alacsonyabb, mint 2013-as érték.

Az utóbbi években Pekingben, Tianjinben és Hebeiben megvalósult a regionális légszennyezés-megel?zési és -ellen?rzési koordinációs mechanizmus, aminek k?sz?nhet?en a leveg? min?sége tovább javult. 2020 januárjától októberig Pekingben a PM2,5 koncentrációja 39 mikrogramm/m3-re cs?kkent, éves szinten 7,1%-kal cs?kkent.

A PM2,5 koncentrációján kívül javult a régió általános ?kológiai k?rnyezete. Például fokozatos el?relépés t?rtént a pekingi Yongding-folyó (Jungting) átfogó helyreállítása terén. Megkezd?dtek olyan feladatok végrehajtása, mint a Peking-Hebei ?kológiai vízforrás-védelmi erd? telepítése és a Peking-Tianjin homokvihar-források z?ld kezelése.

Az ipar k?rültekint? fejlesztése a Peking-Tianjin-Hebei térség koordinált fejlesztésének súlypontja. A hebei Caofeidian Koordinált Fejlesztési Mintazóna kiépítése folytatódik, további nagy projektek épültek és kezdték meg termelésüket. Ezeken kívül a pekingi Daxing Nemzetk?zi Repül?tér Gazdasági Zóna átfogó terve is megvalósult, hivatalosan jóváhagyták a szabadkereskedelmi ?vezetet és az átfogó vámzónát. A Tianjin Binhai-Zhongguancun (Tiencsin-Pinhaj-Csungguancun) Tudományos és Technológiai Park újonnan bejegyzett vállalkozásainak száma meghaladja az 1600-at. Folyamatban van a Zhangjiakou-Chengde (Csangcsiakou-Csengt?) ?kológiai Funkciós Zóna z?ld fejlesztése, k?z?s ?sszefogással épül a Peking-Zhangbei (Peking-Csangpej) felh?-adatk?zpont bázisa.

A Peking-Tianjin-Hebei térség ?sszehangolt fejlesztésének k?zéppontjában a k?zszolgáltatások kiépítése és megfelel? elosztása áll, annak érdekében az emberek jobban érezzék magukat. Az utóbbi években a régió vezet?i nagy er?feszítéseket tettek az egészségbiztosítási rendszerek ?sszekapcsolására, valamint az oktatási er?források megosztása és a k?z?s építés érdekében. Ennek k?sz?nhet?en egyre t?bben élvezhetik a magas színvonalú k?zszolgáltatásokat. 2020 októberéig ?sszesen 16 egyetemi innovációs és fejlesztési sz?vetség, és 10 – régiókon átnyuló – szakképzési csoport j?tt létre. Mindezeken túl 36 – szintén régiókon átnyuló – orvosi és egészségügyi együttm?k?dési projekt megvalósítása is folyamatban van.

久久精品视频在线看15_久久人人97超碰_久久爱 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>