Xi Jinping kínai állameln?k 2021-es újévi k?sz?nt?je

2020-12-31 20:24:52

Elvtársaink, Barátaink, H?lgyeim és Uraim!

üdv?zl?m ?n?ket! Mindjárt belépünk a 2021-es esztend?be, aminek alkalmából újévi jókívánságaimat tolmácsolom mindenkinek Pekingb?l.

2020 rendkívüli abnormális év volt. Az új típusú koronavírus tüd?gyulladás-járvány váratlan kit?rése után, a ?nép els?dleges, az élet a prioritás” eszmével nagy emberi szeretetet mutattunk a járvány visszaszorítása során, ?egységes er?feszítéssel és kitartó akarater?vel” írtunk járványkezelési eposzt. A t?rténelmi méret? nehézség visszaszorítása során szemtanúi voltunk a járvány kit?rési területeken a h?s?k bátorságának, az emberek kitartó ellenállásának, a nehézségek k?z?s vállalásának, a bátor ?nfeláldozásoknak, valamint az emberek egymásnak nyújtott támogatása miatt keletkezett érzéseknek. Fehér ruhás orvosok, n?vérek, a népi hadsereg katonái, egészségügyi kutatók és lakóparkok dolgozói, ?nkéntesek és épít?k, nyugdíjas korú id?sek és az 1990-es, 2000-es években született fiatalok, számtalan h?s indult bátran az életveszélyes misszió útjaira, nagy szeretettel védték meg az egyszer? emberek életét, egy-egy csepp er?vel végül hatalmas er?t gy?jt?ttek ?ssze, amely az életünket véd? acélfallá vált. Egy-egy felel?sségteljes ember, egy-egy szívb?l j?v? ápolás, egy-egy mélységes rokonszenvr?l árulkodó pillanat, végül megteremtette a járvány legy?zésének szellemét. A nagyság az egyszer?ségb?l születik, a h?s?k a népb?l kerülnek ki. Mindenki elképeszt?en jó volt! Egyúttal együttérzésemet fejezem ki azok iránt, akik megfert?z?dtek! Tisztelettel adózom az ?sszes mindennapi h?snek! Büszke vagyok a nagy hazánkra és népünkre, a szüntelenül ?nállóan fejl?d? nemzeti szellemünkre!

Akadályokkal szemben mutatkozik meg a bátorság, csiszoltatással születik meg a fényes jádé. A járvány által okozott negatív hatásokat legy?zve jelent?s eredményeket értünk el a járványmegel?zés és -kezelés terén, valamint a gazdasági fejl?dés koordinálásában. Országunk 13. ?téves fejlesztési terve eredményesen véget ért, a 14. ?téves tervet átfogóan kezdtük kidolgozni. Az új fejl?dési irányelv gyorsabb tempóban alakul ki, a magas min?ség? fejlesztéseket átfogóan végrehajtjuk. A világ fontos gazdasági nagyhatalmai k?zül országunk els?ként ért el gazdasági fejl?dést, 2020-ban a GDP várhatóan fellép a 100 billió jüanos új szintre. Kínában egymást k?vet? 17 éven át b?séges volt a gabonatermés. A Tianwen–1 és a Chang’e–5 elnevezés? ?rhajók, és Fengdouzhe legénységet hordozó tengeralattjáró által végrehajtott tudományos kutatás nagy el?rehaladásokat ért el. A Hainan-szigeti szabadkereskedelmi próbazóna nagyszabású fejlesztése folytatódik. Sikeresen védekeztünk a súlyos árvízkatasztrófa ellen, a nép és a hadsereg a nehézségekkel nem t?r?dve, k?z?s szívvel és lélekkel védekezett az árvíz ellen és megóvott minket a természeti csapástól, minden er?vel azért küzd?ttek, hogy minimalizálják a károkat. A 13 tartományi szint? területen tett szemleutam során ?r?mmel láttam, hogy lelkiismeretesen végrehajtották a járványmegel?zési és -kezelési eljárásokat, minden percet kihasználva újból beindították a gyártást és a termelést, er?teljes kreatív és innovatív munkákat hajtottak végre, ?nbizalom és ?nállóság, valamint rendületlen akarat sugárzik mindenhonnan, és hazánk talaját a csoda t?lti el, mindenütt egy id?vel verseng?, élénk fejl?dési arculat mutatkozik.

2020-ban t?rténelmi teljesítményt értük el az átfogó jóléti társadalom kiépítésében, d?nt? gy?zelmet arattunk a szegénység felszámolását illet?en. A végs? támadás kürtszava is elhangzott a mélyszegénység elleni küzdelemben, és legy?ztük a szegénység legszilárdabb ?fellegvárát”. Nyolc év alatt ?sszesen majdnem 100 millió falusi jutott ki a szegénységb?l a jelenlegi kritériumok alapján, 832 szegény megye került ki a szegénységb?l. Ezekben az években 14 rendkívül nyomorúságos k?rülmények k?zt él? vidéki területet látogatottam meg, az ottani falusi lakosaink szilárd elt?kéltsége, a szegények felzárkóztatásával foglalkozó számos alapszint? tisztvisel? ?nfeláldozása gyakran merülnek fel emlékeimben. A továbbiakban is ki kell tartanunk az eredeti szándékunk mellett, alaposan végre kell hajtanunk az útitervünket, hogy igyekezzünk felépíteni és élénkíteni a szép falvainkat, általánosan gazdag társadalom kialakítására kell t?rekednünk.

Idén nagy pompával ünnepeltük Shenzhen és más gazdaságfejlesztési ?vezet kialakításának 40. évfordulóját, a sanghaji Pudong nyitott gazdaságfejlesztési zóna 30. évfordulóját. A tavaszi déli tengerparton és a színes Huangpu-folyó mentén sok gondolat és érzés merült fel a szívemben, a teszt- és próbaterületek már példamutató területekké változnak, amelyek útt?r? munkát végeznek, jelenleg pedig irányítják a fejl?dési utakat. A reform és nyitás politika fejl?dési csodát hajtott végre, a j?v?ben még nagyobb er?feszítésekkel mélyítsük el a reformot, szélesítsük a nyitást, alkossunk még t?bb ?tavaszi t?rténetet”.

A nagy út nem elszigetelt, a F?ldünk egyetlen család. Egy viharos évet elt?ltve, más id?szaknál jobban megértjük az emberiség sorsk?z?sségének jelentését. Sok új és régi külf?ldi barátommal t?bbsz?r beszélgettem telefonon, t?bb online értekezleten vettem részt, amelyek során legt?bbet egymás támogatásáról és a k?z?s járvány-visszaszorításról beszélgettem. A járvány elleni küzdelmünk még sokáig tart és nehéz lesz. A világ minden népének vállvetbe kell harcolni, a nehézséggel szemben k?z?sen kell kiállni, minél hamarabb szét kell oszlatnunk a járvány által okozott k?dfelh?t, igyekeznünk kell egy szebb F?ldet építeni.

2021-ben lesz a Kínai Kommunista Párt megalakulásának 100. évfordulója. A százéves fejl?dési utunk bonyolult és hatalmas, a százéves eredeti szándékunk még inkább megszilárdult. A sanghaji Shikumen lakóházból indultunk, a Jiaxing város déli taván lev? kis v?r?s hajó, amelyen hordoztuk a nép által ránk ruházott küldetésünket és teljesítettük nemzetünk várakozásait, a veszélyes sziklákat elkerülve és ijeszt? nagy hullámokon keresztül jutva végül egy Kínát irányító stabil és hatalmas hajóvá vált. Száz és ezer éves t?rténelmi céllal a szívünkben, százévesen a legjobb életkorát éri el a párt. Az emberk?zpontú eszme mellett állunk, mindig kitartunk az eredeti szándékunk mellett, szilárdan teljesítjük a küldetésünket, a szélen lovagolva szétvágjuk a hullámokat, vitorlát bontva a j?v?be hajózunk, mindenképpen megvalósítjuk a kínai nemzet nagy felépülését.

A két ?százéves cél” határán állva hamarosan megkezdjük az átfogó, korszer? szocialista társadalmú ország építése új útján a menetelést. Az út hosszú, csak verejtékes munkával érhetjük el a céljainkat. Verejtékes munkával, a nehézségeket legy?zve jutottunk ki a távoli hegyekb?l és vizekb?l. További t?rekvések révén bátran haladunk el?re, még ragyogóbb teljesítményeket érünk el.

Ebben a pillanatban folyamatosan világítanak a fényes lámpák, családok százezrei gy?lnek ?ssze. Mindjárt bek?sz?nt az új esztend?, amelynek alkalmából szívb?l remélem, hogy hazánkban a folyók és a hegyek ragyogóak legyenek, jól fejl?dj?n az ország és békében éljen a nép! Kül?n jókívánságaimat fejezem ki azért, hogy minden z?kken?mentesen haladjon és sikeres legyen, minden család boldog legyen és harmonikusan éljen!

K?sz?n?m szépen!

久久精品视频在线看15_久久人人97超碰_久久爱 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>